aia midanid

نهفته ها

نامریی شدن

بشر به رویای نامرئی شدن نزدیک می شود

دانشمندان در بریتانیا و ایالات متحده راه حل هوشمندانه ای برای نامرئی کردن اشیا پیشنهاد کرده اند. این روش به کمک احاطه کردن شیء با ماده ای که متامتریال

metamaterial) نام دارد انجام میگیرد.

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم بهمن ۱۳۸۸ساعت 13:31 PM  توسط pouya  |